AutóJogász – használtautó garancia

Duna Auto

blank


Ha új autónkba ülünk bele élvezhetjük azt a biztonságot, hogy a rendeltetésszerű használat alatti meghibásodásért meghatározott idő vagy kilométer korlátozás keretein belül a gyártó jótállással tartozik. Mivel a jótállás a törvényi előírásoknak megfelelően legalább 2 év,  de az autópiaci verseny telítettsége miatt az importőrök többévi jótállást, hétköznapi nevén garanciát adnak, a jogi szabályozás által előírt minimum felett, ezért nem ritka a 3-5 év közötti garanciaidő sőt az egyik márka 7 éves garanciaidővel is kecsegtet.

Mivel az autóhoz kapcsolódó garancia a gépjármű értékesítésével az új tulajra ruházódik át, ezért értékesítés esetén az új tulajdonost is megilletik ezzel járó jogai. Ha fiatal használtautót vásárolunk, márkától függően több évi garanciával is gazdagodhatunk. Ez esetben az autógyártó az, akihez a jótállási igényérvényesítés végső soron eljut, tehát ha problémát észlelünk a gépjárművön, közvetlenül hozzájuk is fordulhatunk. A problémát célszerű mindig írásban jelezni, ezt meg lehet tenni bármelyik márkakereskedésben, de mint említettem akár az importőrhöz fordulva is.

blank

De mi van akkor, ha már nincs importőri „garancia” az adott autón?

Amennyiben olyan gépjárműről beszélünk, amely meghaladta azt az időtartamot vagy esetleges kilométerfutást, mint amire a gyári, importőri garancia vonatkozik, akkor a felmerülő hiba illetve probléma esetén már magunknak kell finanszírozni az adott autó javítását, attól függően mi a hiba az autón, valamint mennyi idő telt el a vásárlás és a hiba észlelése között. Ha gyári jótállás nélkül vásárolunk magánszemélytől vagy kereskedéstől autót, ez esetben is fontos tisztában lenni azzal, hogy az eladó fél kötelező jótállással tartozik. Azonban ez esetben lényeges kérdés, hogy magánszeméllyel, vagy kereskedővel kötöttük-e meg az adásvételi szerződést. Előnyösebb helyzetbe kerülünk, ha kereskedőtől vásárolunk autót, mert ez esetben fogyasztói szerződésről beszélünk és jótállás illetve szavatosság tekintetében is kedvezőbb pozícióba kerülhetünk, esetleges hiba vagy probléma esetére.

Meddig is vagyunk védve az autó vásárlás után?

A kérdésre a válasz Polgári Törvénykönyvünk szerint: „Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.”  [1]

Tehát ez esetben, amennyiben a szolgáltatás nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, az ügyfélnek egy kötelezettsége marad: a hibát késedelem nélkül közölni az eladóval. Ezt célszerű írásban megtenni minden információval, ami szükséges a gépjármű beazonosításához és a hiba körülírásához.

Mit jelent hogy késedelem nélkül?

 „Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni” [2]

Tehát 6 hónapon, azaz fél éven belül az eladó kötelessége bebizonyítani azt, hogy a hiba az autó eladását követően keletkezett, nem pedig ezzel a „rejtett” hibával adta el az eladó fél. Ez a bizonyítási teher 6 hónapon belül megfordul, és innentől kezdve a vevőnek kell bebizonyítania, hogy a gépjármű hibája illetve hibái már az értékesítésekor is fennálltak. Ez a pozíció lényegesen nehezebb az ügyfél számára és ritkább is, hogy egy olyan hiba jelentkezik addigra, ami már több mint 6 hónappal ezelőtt a gépjárműben megvolt.

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésekor a gépjármű hibáit feltüntették a szerződésben vagy esetleg az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, és a dokumentumokból, esetleges szóbeli nyilatkozatokból kiderül, hogy az ügyfél ismerte az adott hibát, ez esetben az ügyfél már nem hivatkozhat a hibás teljesítésre. Ez esetben tanácsolnám, hogy a használt gépjármű esetében vizsgáljuk meg alaposan az autót és mérjük fel állapotát akár az eladóval közösen egy állapotfelmérő lap kíséretében, melyen feltüntetik a megvásárolandó autó lényeges tulajdonságait, esetleges problémáit.

blank

A kellék szavatossági igény a jogi szabályozás szerint a teljesítést követően 1 év alatt évül el. Tehát nem vállalkozás esetén ez az idő a szabályozás alapján kevesebb, mintha kereskedőtől vásároltuk volna meg a gépjárművet. Vállalkozás és magánszemély általa kötött szerződés esetében 2 év az elévülési időt, de használt gépjármű esetében ennél rövidebb elévülési időt is kiköthetnek, ami nem lehet kevesebb, mint 1 év. Vállalkozás esetén tehát 1-2 év közötti elévülési idővel lehet számolni a vevőnek, ha esetleges hibát észlel használt autóján.

A jótállás és szavatosság fontos kérdése mindig: a forgó és kopó alkatrészek. Ezekre az alkatrészekre a használat mértékétől függően általában nem lehet garanciális igényt érvényesíteni, hiszen ezek az alkatrészek a használat során, a használat mértékétől függően kophattak el. Természetesen, ha aránytalan a megtett km, mert pl. 2000 km került a kocsiba, és a féktárcsa már problémát jelez, ezzel összefüggően más meghibásodás is keletkezik az autón, ez esetben a gyártói garancia ugyancsak él, és esetleges cseréje indokolt. De alapvetően a jótállás a forgó és kopó alkatrészekre nem vonatkozik.


   [1] Ptk.: 6:158. § Hibás teljesítési vélelem

  [2]  Ptk.: 6:162. § (2) A hiba közlése

blank

Kérdés esetén forduljanak hozzám bizalommal! A legégetőbb kérdésköröket a tesztelok.hu-n is megosztjuk az olvasóközönségünkkel.

Email: info@autojogasz.hu


zparts autóalkatrész
'Fel a tetejéhez' gomb