Autó Triplex Kft.

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.tesztelok.hu weboldal az Autotveszek.hu Kft. tulajdonát képezi. Az Autotveszek.hu Kft székhelye: 2040 Budaörs, Béke tér 19.

A www.tesztelok.hu weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a tulajdonos, az Autotveszek.hu Kft. mindenkori ügyvezetője jogosult. A www.tesztelok.hu weboldal tulajdonosa nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a www. tesztelok.hu weboldal kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik. A www.tesztelok.hu weboldal tulajdonosa nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

Az Autotveszek.hu Kft. tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a Webhelyen. Az Autotveszek.hu Kft. az Ön, a Webhelyen megadott adatait az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza az Autotveszek.hu Kft.-t, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A Webhelyre történő regisztrációval Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnek Autotveszek.hu Kft. a Webhely témájába illő értesítőket küldhessen, az Ön ezen hozzájárulása önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.

Önnek jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a Webhelyen megadott személyes adatait a Autotveszek.hu Kft. felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll az Autotveszek.hu Kft.-től azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről törölje. Ezirányú kéréseit kérjük a Webhely kapcsolatfelvételi oldalon megtalálható e-mail címen, vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül jelezze felénk.

Az Autotveszek.hu Kft. harmadik féllel nem osztja meg a Webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).
Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a Webhelyen ez külön nem került meghatározásra, akkor az Autotveszek.hu Kft. a következőkre és csakis az itt felsoroltakra használhatja fel: az Autotveszek.hu Kft. hírleveleire való feliratkozás meghívására (automatikus hírlevélküldésre nem), az Artamis Design Kft. termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére, illetve az Autotveszek.hu Kft.-vel üzleti kapcsolatban álló harmadik felek termékeit és szolgáltatásait ajánló promóciók küldésére.

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulat, hogy nem lesznek elérhetők.
Az információkat biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. Az Autotveszek.hu Kft. a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

Tartalom felhasználása

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, grafikai elem, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.

A www.tesztelok.hu oldalon megjelentetett programokért és azok időpontjáért felelősséget nem vállalnak az oldal szerkesztői.

Hírlevél

A hírlevélre való feliratkozás során megadott adatokat a tesztelok.hu (Autotveszek.hu Kft.) bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé. A megadott adatokat a tesztelok.hu (Autotveszek.hu Kft.) kizárólag a regisztráció során megadott mértékben, a következő célokra használja fel: tájékoztatás e-mailben a tesztelok.hu weboldalon megjelent programokról, hírekről, írásokról, valamint a tesztelok.hu oldal működését segítő statisztikai kimutatások készítése. Jelen feliratkozással Ön kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy tőlünk elektronikus levelet fogad, amelyek bizonyos esetekben közvetlen vagy közvetett módon reklámot is tartalmazhatnak. Az Autotveszek.hu Kft. a feliratkozó személy kérésére bármikor felvilágosítást ad adatai kezeléséről, valamint kiegészíti, módosítja, törli az adatokat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi nyilvántartási számon nyilvántartásba vette Autotveszek.hu Kft-t.